การพัฒนาซอฟต์แวร์

posted on 26 Aug 2008 06:15 by wonam

หน้านี้รวมรายการหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยแบ่งตามหัวข้อ ในแต่ละหัวข้อตอนนี้เรียงตามลำดับที่เขียน

กระบวนวิธี

การทดสอบ/การพัฒนาโดยใช้การทดสอบเป็นตัวขับดัน

Unit testing

แนวคิด/แนวปฏิบัติ/ท่า

ภาษาโปรแกรม/framework

ไม่เข้ากลุ่ม