ขอบจักรวาล

posted on 02 Jun 2010 10:40 by wonam

ผมอยู่ที่สุดขอบจักรวาล

เมื่อมองดุสรรพสิ่งต่าง ๆ ความเป็นอยู่ของทุกสิ่งล้วนบ่งชี้ถึงความไม่เป็นอยู่ของสิ่งนั้น ถ้าประตูที่เปิดบอกว่าสามารถปิดได้ ประตูที่ปิดย่อมบอกว่าสามารถเปิดได้เช่นเดียวกัน 

แต่ที่สุดขอบจักรวาล ถัดจากนี้ไปจะไม่มีอะไรอีก ความไม่มีจะบอกถึงความเป็นไปได้ของความจะมีหรือไม่  แต่ที่แน่ ๆ จากอดีตที่ผ่านมา ความจะมีบอกแค่ว่ามันไม่มี

กล่าวไปคงไม่มีใครเชื่อ ผมจะพิสูจน์อย่างไรว่าผมอยู่ที่สุดขอบจักรวาล ในเมื่อไม่เคยมีใครไปถึงมาก่อน จะต้องอธิบายด้วยเหตุผล ด้วยกลอุบาย ด้วยโวหาร ด้วยวิทยาศาสตร์ ด้วยไสยศาสตร์ ด้วยการพร่ำบอก ด้วยการทดลองให้เห็น ด้วยการอ้อนวอน ด้วยการทำให้ดู ด้วยการทำให้เชื่อ ด้วยการบังคับ ด้วยการหลอกลวง หรือจะด้วยการรอคอย

แต่ถัดจากนี้ไม่มีอะไร ผมก้าวข้ามขอบไป

มีทางเลือกสองทาง ทางแรกสภาวะที่ไม่มีจะเปลี่ยนสภาวะที่มี แต่ถ้าไม่ใช่ทางนั้นผมจากที่เคยเป็นอยู่คงกลับกลายเป็นไม่เป็นอยู่ กลับกลายเป็นไม่มี และสภาวะที่ไม่มีก็จะไม่มีเช่นเดิม

เคยได้ยินมาว่าเพราะเรามีประสาทสัมผัส เกิดความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่ง จึงเกิดมีสภาวะเป็นตัวเรา ตัวเขา เกิดความคาดหวังความผิดหวัง เกิดความต้องการและไม่ต้องการทั้งนี้เพราะความรู้สึกนึกคิดของเรา ซึ่งไม่เกี่ยวกับสภาวะสุดขอบจักรวาล ความเป็นไปในธรรมชาติย่อมเป็นไปและเป็นเช่นนั้น เป็นสภาวะความจริงที่ไม่จำเป็นต้องผ่านการรับรู้ของใคร

#2 By bangsai on 2010-06-25 19:15

ชอบค่ะ ถึงจะงงเล็กน้อย :D

#1 By yodmanudying (86.167.76.93) on 2010-06-15 06:00